ชวนสวดมนต์ข้ามปี 2555 – 2556 สร้างสถิติโลก ฉลอง 4 วาระมหามงคล

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่จะเฉลิมฉลองข้ามปีเก่ารับปีใหม่ไปพร้อมๆ กับดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หลายคนจึงส่งท้ายคืนข้ามปีด้วยอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย จึงขอนำเสนอกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ให้เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือก ในการรับวันใหม่ รับปีใหม่ ด้วยสติและความเป็นสิริมงคล โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ย้อนรอยสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

ปี 2553 จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรก มีวัดเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ กว่า 200 แห่ง ส่วนกลางจัดกิจกรรมที่วัดราชนัดดาวรวิหาร ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 3,000 คน และจากการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมสวดมนต์ในคืนข้ามปีจากวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมจำนวน 54 แห่งทั่วประเทศ พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์มากกว่า 194,450 คน

ต่อมา ปี 2554 มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นภาคีจัดกิจกรรมเกือบ 30 องค์กร มีวัดเข้าร่วมโครงการ 1,630 วัด โดยส่วนกลางจัดกิจกรรมที่สนามหลวง มีประชาชนเข้าร่วมเกือบ 100,000 คน และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดต่างๆ ทั่วประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ปีที่ 3

ในปี 2555 นี้ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมในการจัดงาน “สวดมนต์ข้ามปี” อีกทั้งยังมีการประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนัเลขาธิการ มหาเถรสมาคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือไปยังวัดต่างๆ จัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย

4 วาระมหามงคล “สวดมนต์ข้ามปี 2555

ที่สำคัญในปี 2555 เป็นอีกหนึ่งปีที่แสนพิเศษที่มี 4 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา วันที่ 12 ธันวาคม 2555 และ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

อีกทั้งเป็นปีพุทธชยันตีครบ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จึง เป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยทุกคน จะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี และที่สำคัญจะได้สวดมนต์เพื่อทำความ ดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ดังนั้น ปีนี้ สสส. ขอเชิญชวนประชาชนทำสิ่งดีๆ ต้อนรับปีใหม่และใช้เวลาในการทำสิ่งที่เป็นมงคลต่อตัวเอง ต้อนรับปีใหม่แทนการเลี้ยงฉลองและดื่มสุราตามที่เคยปฏิบัติกันมา

เหตุผลที่ควรมาร่วม “สวดมนต์ข้ามปี

๑. เฉลิมฉลองเนื่องในปี 2555 เป็นปีที่มี 4 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเป็นปีพุทธ ชยันตีครบ 2600 ปี แห่ง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

๒. ร่วมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติและให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ และส่งเสริมให้ ประชาชนสวดมนต์เป็นกิจวัตร หรือทุกครั้งที่มีโอกาส

๓. เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แทนการสังสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดื่มเหล้า เหมือนที่นิยมทำกันมา และให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย

ใครควรมาร่วม “สวดมนต์บ้าง”?

งานนี้ต้องบอกว่า การสวดมนต์เป็นกิจกรรมดีๆ ที่เหมาะกับ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ รวมถึงประชาชนที่ปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าวัด หรือสวดมนต์ และที่กำลังมองหา กิจกรรมทางเลือกที่ดีกว่าการดื่มสุรา การเคาท์ดาวน์

ละครข้ามปี “พุทธะ ราชะ เดอะ มิวสิคัล” ไฮไลท์ปี 2555 – 2556

ด้วยปีนี้ มี 4 วาระมหามงคลเกิดขึ้นพร้อมกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นจึงยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา โดยส่วนกลาง ขยาย พื้นที่จัดงานจนเต็มสนามหลวง ไฮไลท์สำคัญ คือ การแสดงละครข้ามปี “พุทธะ ราชะ เดอะ มิวสิคัล” ถ่ายทอด พุทธประวัติผ่านละครเพลงบนเวทีกลางแจ้งเป็นครั้งแรก กำกับการแสดงโดยนายมานพ มีจำรัส ศิลปิน ศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 และมีศิลปิน ดารา ร่วมแสดงกันคับคั่ง อาทิ นิว-วงศกร ปรมัตถากร รับบทเป็น “เจ้าชายสิทธัตถะ”, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า รับบทเป็น “พระนางพิมพา”, คุณชลัส เฟื่องอารมณ์ รับบทเป็น “พระเจ้าสุทโธทะนะ”, ฟ้า-ชัญษร สาครจันทร์ รับบทเป็น “พระนางสิริ มหามายา”, คุณนพชัย ชัยนาม รับบทเป็น “นายฉันนะ”, คุณรัดเกล้า อามาระดิษ รับบทเป็น “พระนางมหา ประชาบดี”, พัดชา อเนกอายุวัฒน์ รับบทเป็น “นางสุชาดา”, คุณสันติ ลุนเผ่ รับบทเป็น “พญามาร” เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมหลักอย่างการสวดมนต์ ปีนี้ ได้กราบนิมนต์พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคุณแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน มานำประชาชนสวดมนต์ข้ามปีด้วย ภายในงานยังมีการอัญเชิญพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนทอง วัดป่าเขาล้อม และพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาให้ประชาชนได้กราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านขององค์กรภาคีเครือข่าย และภาคเอกชนกว่า 60 องค์กรรอบสนามหลวง ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นสวดมนต์พร้อม กันจำนวนมากและยาวนานมากที่สุดในโลก

สวดมนต์ข้ามปี ไปที่ไหนดีนะ?

สถานที่จัดงานในปีนี้ ส่วนกลาง จัดที่สนามหลวง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตัวแทนภาคทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น, ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา และภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เรียกว่า “ใกล้วัดไหน ก็ไปวัดนั้น” กันได้เลย สุดท้ายหากยังไม่รู้ว่าจะไปร่วมที่ไหนดี อาจลองเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaihealth.or.th/prayforlife และหากไม่สะดวก ก็สามารถเข้าห้องพระสวดมนต์ที่บ้านก็ได้อานิสงส์ไม่น้อยไปกว่ากัน