สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

ข้อมูล: สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มา: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน www.roadsafetythailand.com